Zwroty i reklamacje

Każdy produkt kupiony w Sklepie może być reklamowany z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji, jeśli posiada wady, stanowiące o jego niezgodności z umową. Reklamacja powinna zostać zgłoszona na piśmie. Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

Jeżeli Klient, z przyczyn określonych powyżej nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli sklep Printonia.pl nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

W przypadku uznania reklamacji uznana za zasadną produkt zostanie naprawiony lub jeżeli będzie to niemożliwe wymieniony na nowy a koszty wysyłki zostaną zrekompensowane i pokryte przez sklep.

Jeżeli naprawa lub wymiana produktu na nowy będzie niemożliwa kwota zakupu zostanie zwrócona kupującemu w terminie do 5 dni roboczych od daty przyjęcia reklamacji.

Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana, sklep odeśle kupującemu produkt na jego koszt. Reklamacje wad powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera oraz przekazania mu przesyłki do zwrotu bez kwitowania odbioru towaru.

Uszkodzenia i wady powstałe w wyniku nieuważnego obchodzenia się z produktem nie będą rozpatrywane w trybie reklamacyjnym.

Przed przystąpieniem do montażu należy ostrożnie wyjąć i odpakować materiał dekoracyjny z opakowania zabezpieczającego. Zabronione jest podczas odpakowywania stosowania ostrych narzędzi lub innych środków mogących uszkodzić zamówiony produkt. Odpakowywanie produktu musi odbywać się w miejscu nie narażonym na działanie środków lub przedmiotów mogących spowodować uszkodzenie lub zniszczenie produktu, a w szczególności substancji żrących, tłustych lub mocno zabrudzonych.

Uwaga! Produkt po rozpakowaniu, ale przed przystąpieniem do jego montażu, musi zostać rozłożony w miejscu pozwalającym na jego sprawdzenie i poddanie kontroli pod kątem:

a/ zgodności zamówionego wzoru z wzorem otrzymanym,

b/ zgodności kolorystycznej zamawianego wzoru z wzorem otrzymanym,

c/ zgodności rozmiaru zamawianego wzoru z rozmiarem wzoru otrzymanego,

d/ ujawnienia innych ewentualnych wad mechanicznych oraz jakościowych.

Podstawowymi kanałami komunikacji z kupującymi jest Internet oraz telefon.

Sklep nie odbiera przesyłek za pobraniem.

Różnice wynikające z indywidualnych ustawień monitora kupującego (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

Zawartość sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych pomyłek i błędów.

PROTOKÓŁ ZWROTU TOWARU


Newsletter